Azerbaycan,Gürcistan,Özbekistan,S.arabistan ve Romanya ya ihracatları gerçekleştirdik.