GALVANO SEKTÖRÜNDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKABİLECEK YANGINLAR

Ortalama her yıl galvano sektöründe 10-15 firma, elektrik kontağından kaynaklanan yangına maruz kalmaktadır veya yangın tehlikesi geçirmektedir. Bunların önüne geçebilmek için bu konudaki önerileri dikkate alınız.

1- Asitli ortamın soğutulması ve hava sirkülasyonu esnasında buharlaşan asit ve kimyasal sular, cihazların açık ve izolesiz olan kısımlarında devre tamamlayarak elektrik kontağı yapmak suretiyle, yangına sebebiyet vermektedir.

2- Anot-Katot bağlantıları yeterli kalınlıkta olmalıdır. . ( mm2’ den 2A geçebilir. ) Askıların oksit tabakası temizlenmiş olmalıdır. Bu işlem yangın ihtimalini bertaraf etmekle etmekle beraber kaplamanın verimini ve kalitesini de arttırır.

3- Asidik ortamlardan kuru tip redresörleri uzak tutunuz. Asit buharının soğutma esnasında ve sonrasında, elektrik kontağına bıraktığı tuz kalıntıları yangına sebebiyet verebilir.

4- Tesis çok iyi havalandırılmalı, asit ve kimyasal buhar tuzları ortam dışı edilmelidir.

5- Tesisinizde cihazlarınız ve ısıtıcılarınız çalıştığı zaman mutlaka gözlemci bulundurunuz.

6- Tesisiniz çalışmadığı zaman mutlaka ana şalteri kapatınız. Hiçbir kısımda elektrik olmasın.

7- Elektrik tesisatı, lambalar, anahtarlar, prizler, elektrik bağlantı elemanları ; su ve asit buharı girmemesi için etanj tipi olmalıdır.

8- Isıtıcıların bağlantı kısımları, kuru ve lastik kapaklarıyla kapalı olmalıdır.

9- Elektrik tesisatını, gücünden ince kabloyla çekmeyiniz. Isınır ve yangına sebebiyet verebilir.

10- Her cihazın ve ısıtıcının gücüne göre kablosu ve sigortası ayrı olmalıdır.

11- Cihazlarınızın, motorlarınızın ve ısıtıcılarınızı mutlaka toprak hattına bağlayınız. Yoksa mutlaka toprak hattı çektiriniz. Olası bir elektrik kaçağında toprak hattı yoksa elektrik çarpar ve bu durumdan firma yetkilileri sorumlu tutulur. 

12- Mutlaka elektrik kontağında, kuru tip yangın söndürücüler kullanınız.

13- İş yerinizi, alevli ve alevsiz yangına karşı sigorta ettiriniz. Sigorta şirketlerinde, yangın sigortaları sadece alevli yangını kapsadığı için, yangının yüksek ısı sonucu kavrulma yoluyla yani alevsiz olduğu gibi bir sonuç çıkarsa, sigorta şirketinden para talep edemezsiniz. Sigorta öncesi bütün ürünlerin dokümanını tam - eksiksiz fatura ve ödeme makbuzlarıyla birlikte sigorta şirketinizin arşivinde bulunmalıdır.