KAPLAMA TESİSLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Satın alınan cihazların teknik çizimleri, kullanım kılavuzları, garanti belgelerini mutlaka alınız ve onaylatınız. 

2. İşletmenizdeki elektrikli cihazları mutlaka topraklayınız. 

3. Bütün kimyasal alımlarınızda, aşağıdaki bilgi ve belgeleri, İmalatçı, İthalatçı veya Satıcı firmalardan mutlaka isteyiniz. İmalatçı, İthalatçı veya Satıcı firmalar, bütün kimyasal malzeme satışlarınızda gerekli bilgi ve belgeleri kullanıcılara mutlaka veriniz. İstenmeyen bir kaza halinde mesul durumda kalmayınız. * ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ (içerisinde bulunan kimyasal maddeler, kullanılacak ekipmanlar, banyo kuruluşu, işletme değerleri, banyonun bakımı ve beslemesi, banyoyu etkileyen faktörleri gösteren belge), * Banyoyu sağlıklı ve verimli biçimde kullanmak için yapılması ve yapılmaması gerekenleri gösteren KULLANIM KILAVUZU, * MALZEME GÜVENLİK ve BİLGİ FORMU - MSDS (Malzeme / Üretici / Tedarikçi Bilgileri, Menşei, Kimyasalın İçeriği, Acil durumda bilgi için aranacak telefon, İnsan sağlığına etkisi ve korunma yöntemleri, İlk yardım, Yangın durumunda müdahale, Kaza sonucu salıverme tedbirleri, Kullanma ve depolama, Maruz kalma kontrolleri – kişisel korunma, Fiziksel ve Kimyasal özellikleri, Hangi kimyasallarla tepkimeye girip girmeyeceği, Zehirlilik etkisi, Çevreye etkisi, İmha ederken göz önünde bulundurulması gerekenler, Nakliye ve Yönetmelik bilgilerini içeren belge) 

4. Zehir araştırma merkezleri ile iletişime geçerek banyo analizlerinin tespitini yaptırınız. İstenmeyen durumlar vukuunda daha hızlı acil müdahale imkanı sağlar. 

5. Çalışanlarınızı malzeme kullanımı, korunma, ilkyardım ve işçi sağlığı hakkında mutlaka eğitiniz ve eğitimden geçenleri belgelendiriniz. 

6. İş güvenliği malzemeleri kullanınız. Gerekli yerlere uyarı levhaları asınız. Çalışanlarınızdan, uyarı levhalarına uyacaklarına dair taahhütname alınız. 

KİMYASALLAR İLE TEMASI OLANLAR; MUTLAKA GÖZLÜK, ELDİVEN ve KORUYUCU MASKE KULLANINIZ ve KULLANDIRINIZ. KULLANMAYANLARI UYARINIZ. UYARICI LEVHA KOYUNUZ. 

7. Dünyadaki bütün kimyasal imalatçıları ve satıcıları, satmış oldukları kimyasalları kapsamlı bir şekilde tanıtıp kullanıcılarını bilgilendirmek,dökümanlarını eksksiz şekilde kullanıcıya sunmak zorundadır.