Toplam eşik gerilimini etkileyen bir diğer faktör de Aktifleşme Eşik Gerilimi’ dir. Katodun yapıldığı metalin ve yüzey yapısının doğası gereği kaplama yapmak için bu ilave gerilim uygulanmalıdır. Örneğin, çelik yüzeye krom kaplama pirinç üzerine kaplamadan daha yüksek elektrik potansiyeli gerektirdiği için metalin yapısının etkisinden sözediyoruz. Ayrıca yüzey yapısı ile bir başka şey daha biliyoruz ki, mesela pürtüklü platin yüzeye düşük gerilimde hidrojen gazı kaplanır ve pürüzsüz bir hal alır.

Eşik geriliminin veya polarizasyonun bu hali motor yatağındaki sürtünmeye benzer. Metallerin bazı birleşimlerinin daha düşük sürtünme direnci sağladığından sürtünmeye daha dayanıklı yüzeyleri olduğunu ve sürtünme yüzeyi yapısının da motor yatağındaki sürtünme direncine etki ettiğini biliyoruz. Genellikle eşik geriliminin bu şekli 0,20 ila 0,30 Volt arasındadır. En çok nikel, demir ve kobalt kaplamada bulunabilir. Bakır ve diğer birkaç metalin aktifleşme eşik gerilimleri sıfır çok yakın ve ihmal edilebilir kadar küçüktür. Hidrojen eşik gerilimi bir diğer muhtemel polarizasyon kaynağıdır. Hidrojenin iyonik forma geçtiğinde metal iyonu gibi davrandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle elverişli bir durum ortaya çıktığında katotta tıpkı metal iyonu kaplanıyormuş gibi kaplanacaktır. Daha önce metal kaplamada aktifleşme eşik geriliminden bahsettiğimiz gibi hidrojen kaplanırken de bu gerilimden bahsederiz. Buna hidrojen eşik gerilimi denir.

Kaplanan metalin çeşidine bağlı olarak (ve tabii ki yüzey yapısına) hidrojen eşik gerilimi çok az veya göreceli olarak daha büyük değişiklikler gösterir. Örneğin bir parça platinize platin (siyah platin) için eşik gerilimi neredeyse sıfırdır. Bu bir parça platinize platin üzerine uygulamada 0,03 Volt denge potansiyelinde hidrojen kaplanacağı anlamına gelir. Öte yandan çinko üzerine hidrojen kaplarken eşik gerilimi 0,75 Volt’ tur. Bu son durum elektrik potansiyel serisinde hidrojenden daha yukarıda olmasına rağmen sulu çözeltiden çinkonun kaplanarak uzaklaştırılmasına imkan vermesi bakımından oldukça dikkate değerdir. Tablo 4’ e bakın ve çinko iyonu potansiyelinin hidrojenden 0,76 Volt yüksek olduğuna dikkat edin. Bu nedenle hidrojen ve çinko iyonları ihtiva eden bir sulu çözeltide hidrojen çinkodan daha önce kaplanır. Öyleyse çözeltideki çinkoyu bakır üzerine kaplayarak uzaklaştırmaya çalıştığınızda bu kaplama olmayacak, sadece hidrojen baloncukları ve gaz çıkışı gözlemlenecektir. Burada eşik gerilimi yardıma yetişir. Hidrojenle birlikte çok küçük miktarda çinko kaplanacaktır fakat yeterli değildir. Yüzeyde bir miktar çinko birikir birikmez hidrojen artık eskisi kadar kolay kaplanmaz. Çinko üzerine hidrojen kaplanması için 0,75 Volt eşik gerilimini aşmalıdır, bunu da kolay kolay yapamayacağından artık hidrojen kaplanmayacak ve çinko kaplanmaya devam edecektir.

Bazı durumlarda biraz önce anlatıldığı gibi hidrojenin aktifleşme eşik gerilimi uygulama açısından çok önemlidir. Tablo 6’ da basitleştirilmiş hidrojen eşik gerilimleri verilmiştir.

Elektrometal Kaplamanın Temel Prensipleri, Bölüm 2 Sayfa 26
TABLO 6. YAKLAŞIK OLARAK HİDROJEN EŞİK GERİLİMLERİ 14 METAL VOLT
Platinize platin 0,030
Altın 0,390
Demir 0,557
Bakır 0,584
Karbon 0,700
Çinko 0,750
Nikel 0,750
Gümüş 0,760
Kadmiyum 1,130