Şimdi bahsedeceğimiz tipteki dağılma gücü zaman zaman MAKROKAPLAMA GÜCÜ’ ne gönderme yapabilir (makro: çıplak gözle görülebilecek büyüklükte. Başka bir deyişle kaplanan malzemenin çukur ve tümsek kısımlarına yeterli kaplama yapılıp yapılmadığını gözle tetkik edip söyleyebilmeniz durumudur). Peki ya mikroçukurlar ve mikroçatlaklara (mikro : görülmesi için mikroskop kullanılması gereken küçüklükte) kolayca kaplama yapılmakta mıdır? Bu sorunun cevabı önemlidir çünkü büyük ölçekte kaplamanın ne kadar PÜRÜZSÜZ olacağını tayin eder.

Elektrometal Kaplamanın Temel Prensipleri, Bölüm 2 Sayfa 36

3. derste göreceğimiz üzere parlatılmış metal yüzeyler dahi pürüzsüz değildir. Milyonlarca minik çatlak ve çukur vardır ve sadece mikroskop altında görülebilir.

Şekil 35’ te büyütülmüş hali görüldüğü gibi böyle bir yüzeyden biraz bahsedelim. İyi bir makrodağılma durumunda yüzey tamamen kaplanmış şekilde görünür (mikroçatlaklılık görülmez). Fakat mikrodağılma kötü olur ise kaplama kalınlığı arttıkça yüzey gittikçe daha pürüzlü hale gelecektir. Kötü mikrodağılmada sivri kısımlar düz kısımlara göre daha fazla kaplanır ve kaplama kalınlaştıkça eşitsizlik artar. Yüzeyin genel görünüşü pürüzlü ve kabadır (pürüzlülüğün ölçülmesi 3. derste işlenecektir). İyi bir mikrodağılmada ise düz kısımlar sivriliklere göre daha hızlı kaplanır ve daha düzgün bir kaplama elde edilir.

Çok ilginçtir ki iyi makrodağılmaya sahip bir kaplama çözeltisi iyi bir mikrodağılmaya sahip olmayabileceği gibi tersi de geçerlidir. Bu durum kaplanan metalin, kaplanan yüzeyin yapıldığı metalin ve elektrolit bileşiğinin yapısıyla ilgilidir. Muhtemelen en önemlisi bileşiktir. Neyse ki belli bileşikler için satılan düzenleme kimyasalları kaplama banyosuna ilave edilerek mikrodağılma düzeltilebilmektedir. Düzenleme kimyasalı yüzeydeki mikrotepeciklere tutunmak ve buralardaki kaplamayı yavaşlatmak suretiyle etki eder (atomik çekim kuvveti nedeniyle yüzeye yapışır).18 Böylece çukur yerler daha hızlı kaplanır. Her kimyasal kullanılması gerekli olduğu zaman ve uygun kaplama banyosunda kullanılmalıdır.

Artık metal kaplamanın nasıl meydana geldiğinden de bahsedip kaplamacılığın teorisinin anlatımını bitireceğiz.19