Şekil 22’ de gösterildiği gibi bir parça metali kaplama tankına yerleştirdiğinizi düşünelim. Metalin çıkık kısmı anoda daha yakındır. Bu nedenle elektrik akımı buraya doğru akarken daha kısa bir yol izler, yani daha düşük dirence maruz kalır. Öyle ise A yüzeyine daha fazla akım akacaktır (Sayfa 10’a bakın). Bundan başka, akımda köşelere, kenarlara, sivri noktalara yönelme eğilimi vardır (bir kenara akım 2 yönden, dış köşeye 3 yönden, noktaya ise her yönden akabilir).
Sonuç olarak akımla metalin dağılması Şekil 23’ te gösterildiği gibi yapılır (tabii ki o çizim mübalağalıdır). Değişik noktalardaki metal kaplama kalınlığı katottaki veya kaplanan malzemenin bir bölümündeki akım dağılım yönünün bir göstergesidir. Şekil 23 sıradan bir bakır kaplama banyosunda kaplanan malzemenin dış ve iç kenarlarında gözlemlenen kaplama kalınlıklarını göstermektedir.

Akımın bu şekilde dağılımı BİRİNCİL AKIM DAĞILIMI olarak adlandırılır. BU TİP AKIM DAĞILIMLARI ASİTLİ BAKIR BANYOSU GİBİ SIRADAN KAPLAMA BANYOLARINDA GÖRÜLÜR ÇÜNKÜ ETKİ EDEN SÜRME KUVVETİ (GERİLİM) EN AZ DİRENÇLE KARŞILAŞACAĞI YOLU TERCİH EDER.

Eğer anotla katot arasında birincil akım dağılımı var ve akım dağılımını sadece nokta, köşe, kenar gibi göreceli uzunluk farklarına bağlı olarak değişmekteyse, en basit şekilli yerler hariç aynı kalınlıkta (UNIFORM) bir kaplama elde etmemiz sözkonusu olmaz. Öyle ise kaplamaların çoğu yüksek oranda düzensiz olmalıdır. Neyse ki durum gerçekte böyle değildir. Biraz sonra göreceğiniz üzere BİRİNCİL METAL DAĞILIMI KAPLAMACI TARAFINDAN BİRAZ DÜZELTİLEBİLİR.

Metalin dağılmasına etki eden iki faktör daha vardır. Bunlar KATOT VERİMİ ve POLARİZASYONdur. Bunların nasıl etki ettikleri daha sonra ele alınacaktır. Biz şimdi dağılma gücü konusunu işlemeye devam edelim. Metalin kendi kendine dağılarak katotta kaplanması usulüne DAĞILMA GÜCÜ denir.

Eğer metal Şekil 23’ te gösterildiği gibi düzensiz bir yüzey üzerine kendi kendisine dağılmak suretiyle hemen hemen aynı kalınlıkta (uniform) olacak şekilde kaplanmışsa, metalin kaplandığı çözeltinin İYİ DAĞILMA GÜCÜ olduğunu söyleriz. Eğer uniform olarak kaplanmamışsa kaplama çözeltisinin KÖTÜ BİR DAĞILMA GÜCÜNE sahip olduğunu söyleriz.

Bir kaplamacı olarak kaplama banyosunu kullanırken sizi ilgilendiren hususlardan birisi de en iyi dağılma gücünü elde edebilmektir. Çünkü uniform kaplama daha az metal, zaman ve enerji kaybı yani daha az maliyet demektir. Örneğin, eğer çok bozuk şekilli bir malzemeyi FLAŞ KAPLAMA TEKNİĞİ (çok ince kaplama) ile kaplıyorsanız, daha iyi dağılma veya dağılma gücü ile malzemede istenen kalınlıkta veya renkte kaplama elde etmek için banyoda tutma süresini kısaltarak zamandan kazanabilirsiniz. Eğer kaplamanın önce kenarlarda oluşmasını sağlayabilirseniz, iç taraflarda yeterli kaplama birikmesi için belli bir süre geçmesi gerekir. Öte yandan eğer TEKNİK AMAÇLI KAPLAMA işi için çok miktarda metali kaplıyorsanız ve kayda değer bir yüzeyde belli bir kalınlıkta ya da ağırlıkta metal kaplanması gerekli ise, ve siz ileri çıkık yüzeylere gerekenden daha fazla

Elektrometal Kaplamanın Temel Prensipleri, Bölüm 2 Sayfa 30 metal kaplar ve daha sonra istenen kalınlığa indirirseniz önemli miktarda metal, zaman ve enerji kaybetmiş olursunuz.