1. 1,7 / 1.000.000 kısaca 1,7 x 10–6 olarak gösterilir.
2. Banyonun gerçek direnci tüm bileşiminin direncine eşit olduğundan dolayı bunlar yaklaşık değer olarak düşünülmelidir. Yine de bize genel bir fikir verir.
3. Kovalent bağ olduğunu hatırladınız mı?
4. Suda çözündüğünde hidroksil kökü veren çoğu baz veya alkalileri kaplamacılıkta kullanacaksınız.
5. Matematikte herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti (üssü) bire eşittir.
6. pH’ ın kimyasal tanımını tam olarak veren matematiksel ifade, pH = – (hidrojen iyonu konsantrasyonunun logaritması) = – log (H+)
7. Nernst eşitliği.
8. Daniel pili bakır sülfat çözeltisi içeren bakır tanka yerleştirilmiş, içinde çinko sülfat çözeltisi bulunan gözenekli (poröz) bir kap ve bir çinko çubuktan oluşur. Bu şekilde çinko elektrot 0,76 V potansiyele sahip çinko iyonlarıyla temasa geçer, bakır da -0,34 V potansiyele sahip bakır iyonlarıyla temasa geçer. Gözenekli kap içinden sülfat iyonlarının serbestçe geçmesine izin veren fakat bakır ve çinko iyonlarını geçirmeyen yapıdadır. İlk tanımlanan durumda da gerilim aynıdır fakat bakır ve çinko iyonları serbestçe karışabildiği için polarizasyonun etkisine bağlı olarak kısa bir süre sonra pil çalışmayacaktır.
9. A/dm² veya A/ft² birimleri arasındaki fark yüzey alanı birimlerindeki farklılıktan (desimetre veya foot) kaynaklanır.
10. Hem mikroskopik (çıplak gözle tespit edilemeyen) hem de makroskopik (çıplak gözle tespit edilebilen) şekil bozukluklarından dolayı alan hesabının tam doğru yapılabilmesi hemen hemen imkansızdır.
11. Hesaplama için kullanımı kolay bilgisayar programlarından yararlanabilirsiniz.
12. Daha önce bahsedilmişti.
13. t saniye olarak zamanı ifade eder.
14. Bunlar kabaca verilmiş değerlerdir. Gerçek değerler bir dizi ortam değişkenine bağlıdır.
15. Çözünür anotlu bir banyo için (En + Eo) = 0 dır. Eğer çözünmeyen anot kullanılırsa Eo = 0 olur.
16. Bazı durumlarda kaplanan malzemenin uzaklığını “dış etki ile” arttırmak için bir elektrik direncini malzemeye veya askıya seri bağlayarak akımı düşürmek mümkündür. Bu yüzden Şekil 23A’ daki 2 ohmluk dirence dışarıdan 1 ohmluk bir direnç seri bağlanırsa I1 ile I2 yaklaşık olarak eşit olacaktır. Her zaman bunu sağlamamk mümkün olmayabilir ve beceri gerektirir. Bu konu ileride daha detaylı şekilde ele alınacaktır.
17. Çoğu durumda “kimyasal kalkan” kullanmak daha iyi ve daha ucuz bir yöntemdir. Kaplama banyosuna ilave edilen kimyasal çıkıntılı noktalara göç ederek elektrik direncini yükseltir ve akım akışını dengeler. İleride Polarizasyon kısmında bahsedilecektir.
18. Genelde bu bağ Van der Waals tipidir. 1. derse bakın.
19. Aslında teorik bilgilere ilerideki bölümlerde uygulamaların anlatımı sırasında yeri geldikçe değinilecektir.
20. Birim hücre olarak da adlandırılır.
21. Buna “sınır akım yoğunluğu” denir. Belli çalışma şartlarında kaplama yapılırken belli bir değeri vardır ve eğer ihtiyaç hissedilirse hesaplanarak bulunur.
22. Dolap kaplama hakkında ileride detaylı bilgi verilecektir.
23. Ders 15,16,17,18’ de daha geniş açıklanacaktır.
24. Bundan sonra işlem kendinden enerji alır (otokatalitiktir).